Tõlketeenused

=

Kirjalik tõlketeenus

algtekstis esitatud mõte antakse kirjalikult edasi sihtkeeles. Kirjalik tõlge peab vastama sihtkeele reeglitele ja tõlke tellija antud juhistele ja soovidele.

=

Vandetõlgid

=

Juriidiline tõlge

teostavad meil õigusteadusele spetsialiseerunud tõlkijaid, sellega garanteerime ka kõige keerukamate tõlgete puhul terminite õigsuse ja algtekstist korrektse arusaamise.

=

Toimetamine

tõlketeksti algtekstile vastavuse kontrollimine. Toimetamise käigus kontrollitakse, et algteksti mõte on tõlketekstis õigesti ja midagi vahele jätmata edasi antud, laused loogilised ning terminikasutus õige, asjakohane ja ühtne.

=

Tehniline tõlge

teostavad meil tehnilise eriharidusega inimesed, kes on võimelised tõlkima nii kergemat laadi kui ka spetsiifilisema sisuga tekste.

=

Meditsiiniline tõlge

Meditsiinialaseid tekste tõlgivad alati meditsiinilise kõrgharidusega spetsialistid, sest antud temaatika on nii spetsiifiline, et ilma vastava kõrghariduseta poleks lihtsalt võimalik professionaalset tõlget teha. Kvaliteetse tõlke tagab ka tõlgi ja kliendi koostöö.

=

Suuline tõlketeenus

suuliselt sõnumi edasiandmine teises keeles võimalikult usaldusväärselt, loomulikult ja ladusalt, jäljendades ühtlasi rääkija esitust, hääletooni ja veenvust.

=

Keelekorrektuur

tõlketeksti ülelugemine eesmärgiga kontrollida selle keelelist õigsust ja arusaadavust, kuna tõlketeksti ei võrrelda algtekstiga, siis sisulisi muudatusi ei tehta.

=

Küljendus/kujundus

teksti, graafika ja/või piltide paigutamine nii, et tõlketöö oleks võimalikult originaalisarnane.

=

Reklaamtekstide tõlge

on loominguline ja huvitav ning samas aeganõudev töö, kuna tõlge peab haarama kõiki nüansse, mida tekstiga öelda soovitakse.

Me koostame hinnapakkumise ja saadame selle Teile juba ühe tunni jooksul!